Hygienutbildning
Är er personal korrekt utbildad inom livsmedelhygien? Peam tillhandhåller kursverksamhet för basutbildning inom livsmedelhygien. Kurserna är i enlighet med Livsmedelsverkets och SAMS riktlinjer.

Vi har bred och lång erfarenhet av hygienutbildningar hos alla de största företagen inom svensk livsmedelsindustri.

Utbildningen har till syfte att öka förståelsen hos personalen om sambanden mellan hygien, produktkvalitet, hållbarhet och säkerhetsrisker. En medveten och korrekt utbildad personal, underlättar allt kvalitetsarbete. Vidare visar statistiken att avsaknad av hygienutbildning av personalen, genererar mycket anmärkningar vid livsmedelsverkets inspektioner.

Vi har egna utbildningslokaler på Tornby industriområde i Linköping, men kan även genomföra kurserna i era egna lokaler, allt beroende på vad som passar er bäst.


Bilder