Specialuppdrag
Höghöjdstädning, sanering efter en infektion, borttagning av mögel eller periodisk städning av något annat slag, som kylrum, kylaggregat eller liknande. Vi kan även oftast återställa finishen på rostfria ytor som börjar att mattas eller fått svåra beläggningar. Du kan tryggt anlita oss för engångsuppdrag eller återkommande periodiska moment i din rengöring.

- Höghöjdstädning

- Mögelsanering

- Isblästring

- Ångrengöring

- Mikrobiologisk Sanering


Bilder