Löpande Rengöring
Peam kan ta hand om hela ditt rengöringsbehov, både i produktion och övriga utrymmen. Vår specialistkompetens ligger självklart i den produktionsbaserade rengöringen, men vi ombesörjer naturligtvis hela ditt lokalvårdsbehov. Vi tillhandahåller all utrustning som krävs för uppdragen och sköter kemikaliehanteringen på ett säkert sätt. Självklart med godkända produkter för livsmedelsrengöring.

När det gäller uppföljning och egenkontroll använder vi oss i huvudsak av ATP. I vissa fall och vid behov, mikrobiologisk kontroll, pH-kontroll av rengjorda ytor, samt allergenkontroll vid rengöring efter produktion av allergena ämnen.

Vi upprättar och uppdaterar löpande hygienprogram, kemirelaterade dokument och särskilda instruktioner. Dessa görs tillgängliga för er som kund via en molntjänst, där den personal ni anger som behörig alltid har tillgång till de senast uppdaterade dokumenten.

All vår personal utbildas i livsmedelhygien enligt SAMS och SLV´s riktlinjer för personal som arbetar i lokaler med öppna livsmedel. Vi som leder företaget arbetar mycket nära både personal och kunder på driftplatserna och ni kommer uppleva en ytterst hög närvaro från ledningshåll.


Bilder